Besök de Romerska gudarna – Pantheon

Efter några dagars turistande i Rom kanske man känner sig mättad på historia och gamla romerska byggnader och monument. Känner att man dock att man har plats för ytterligare en pampig romersk byggnad ska man ta sig till Pantheon, vid torget Rotonda, i centrala Rom.

Pantheon har klarat sig fantastiskt bra genom åren och är en av de bäst bevarade gamla romerska byggnaderna. Pantheon är ett tempel som byggdes av Hadrianus i början på 100-talet e. Kr. men innan dess låg här ett annat tempel byggt av Marcus Agrippa (Kejsar Augustus svärson) på 20-talet f. Kr., tillägnat gudarna. Marcus Agrippas tempel, som tyvärr förstördes i en brand år 80, sägs ha varit väldigt imponerande. Det enda som finns kvar av detta tempel idag är den portik (pelarhall) man ser framför dagens Pantheon, bara pelarna i sig är imponerande med sin höjd på dryga 12 meter. Det gamla templet ska dock ha varit rektangulärt och inte haft några större likheter med det Pantheon som man ser idag.

Pantheons unika arkitektur

Det som utmärker Hadrianus Pantheon, och det som templet är mest känt för, är dess stora kupol som är en av de största i Europa (och även en av världens största) med sina dryga 43 meter i diameter. Kupolens höjd är även den drygt 43 meter vilket gör den oerhört imponerande, trots att man bara ser ungefär en tredjedel utifrån på grund av att det är en kant runt om. Mitt uppe i kupolen finns det ett hål, kallat el oculus, som är ungefär 9 meter i diameter och detta var ursprungligen templets enda ljuskälla vilken skapade en fantastisk effekt där inne. Detta gör det fortfarande eftersom solljusets skiftningar får kupolen och den övriga arkitekturen att framstå på olika sätt, även om det numera även finns lite diskret elektrisk belysning som är anpassad för att smälta in i miljön. Eftersom det är ett stort hål i taket händer det även att det kommer in vatten när det regnar men om detta når golvet försvinner det ner i hål och leds ut i Tibern.

Raphaels viloplats

Pantheon byggdes som ett tempel för gudadyrkan men sedan 600-talet e. Kr. har det använts som kyrka. Under renässansen började man även begrava folk här och den kände konstnären Rafael är en av dem som vilar här. Pantheons fantastiska arkitektur och interiör har inspirerat arkitekter över hela världen sedan det byggdes och gör det än idag, bara detta gör byggnaden värd att besökas.

Det kostar inget att besöka Pantheon så även om du känner att du börjar få nog av antika romerska byggnader ge detta mycket speciella gamla tempel en chans, du kommer inte att ångra dig.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: