Colosseum – Roms hjärta

En av de viktigaste orsakerna till varför Rom är en av världens mest populära resmål är just sevärdheter som Colosseum. Hela Rom och dess omgivningar är som ett enda stort museum med kända statyer, byggnader och fontäner vart man än går. Oavsett om man är konst- och historieintresserad eller inte är det nästan omöjligt att inte ryckas med i den fantastiska atmosfär som staden bjuder på och att stå framför dessa mäktiga monument ur historien lämnar få oberörda. Ett bra exempel är just Colosseum.

Colosseum – mer än du ser …

Colosseum är en av Roms mest kända byggnader och det första som många tänker på när de tänker på staden, med all rätt. Colosseum är något som måste upplevas när man kommer till Rom. Att bara stå utanför och titta upp på denna 48 meter höga och mäktiga ellipsformade historiska byggnad som har varit med om så mycket, med fyra våningar och en omkrets på 524 meter, är en otrolig känsla. När man står där önskar man nästan att väggarna kunde prata. Colosseum är en gammal amfiteater som började byggas år 70 e. Kr. och efter tio års arbete stod den klar. Liksom många andra av romarnas byggnadsverk var Colosseum otroligt pampigt och genomtänkt, med många finesser. Golvet var gjort av trä och det var rörligt för att kunna anpassas efter vad som utspelades på arenan. Under detta golv fanns ett komplicerat system av gångar och rum där människor och djur väntade på sin tur att komma in och möta sitt öde, och när det sedan var dags kom de upp genom luckor i golvet.

Colloseums många ansikten

Det som Colosseum är mest känt för är just sina gladiatorspel, där ofantligt många människor och djur miste livet. Arenan var även konstruerad på så vis att den gick att fylla med vatten så att man kunde ha iscensatta sjöslag här. Om man ser tillbaka i historien upptäcker man dock att Colosseum utöver detta även har använts till en mängd andra saker under årens lopp, bland annat som slott. I mitten på 1700-talet förklarades dock platsen som helig av påven Benedict XIV och upphörde att användas till annat än som minnesplats över alla de som miste livet här. Den byggnad man ser idag är av olika anledningar delvis förstörd och förutom att den har drabbats av bränder och jordbävningar man har även tagit byggnadsmaterial här för att uppföra andra byggnader.

Värd att vänta på!

När man besöker Colosseum idag, och tar sig tiden att även gå in och titta ut över det som är bevarat av arenan och de underjordiska gångarna, kan man förstå vilket stor betydelse den måste haft under Romarrikets dagar. Om du kommer till Rom försök att hinna med en tur hit, och bli inte avskräckt om det är långa köer för att komma in, insidan är värd att vänta på.

Comments on this entry are closed.

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: